Chluby_kwiat_mowi_Drumphe

11 tekstów – auto­rem jest Chlu­by_kwiat_mo­wi_Drum­phe.

Poczekaj!
Zatrzymaj!
Po­ciąg już ruszył,
Nie można go zatrzymać,
Jedzie po to­rach życia,
Jedzie nim ty­le ludzi,
Ale...
Czy mogę wyskoczyć?
Może mi się prze­cież coś stać...
Tak niewielu wyskakuje... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 listopada 2016, 19:24

W ser­cu za­pano­wała jesień,
Ciem­na, mok­ra i zimna
Niewiele bra­kuje jej już do zimy,
Zi­my sku­tej lodem.
Czy kiedy­kol­wiek nas­ta­nie wiosna?
Czy kiedy­kol­wiek obudzi się do życia?
Do po­now­nej miłości?
Lecz po każdej wiośnie nas­ta­je lato,
A po le­cie zno­wu przychodzi jesień.
W ser­cu za­panu­je jesień... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 października 2016, 23:56

Weszłam do po­koju. Ogień tlił się lek­ko. Wie­działam, że niedługo za­panu­je ciem­ność.
Minęła godzi­na. Upłynęła na roz­mo­wie, która przesądziła o wszys­tkim. Płomień pa­lił się te­raz lek­ko, przygasał.
Wstał. Zdmuchnął świe­czkę tak po pros­tu. Nie ob­chodziło go, że prze­cież pa­liła się tak długo.
Wyszedł zos­ta­wiając mnie w ciem­nym po­koju. Ciem­ność prze­lała sie do mo­jego ser­ca, płomień za­mienił się w łzy... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 października 2016, 00:57

Od­dycham oparami,
Od­dycham zanieczyszczeniem,
Z każdym wdechem się wy­niszczam, a jednak
Muszę oddychać.
Jes­teś moim życiem.
Dlacze­go więc tak ranisz? 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 2 października 2016, 00:48

"Ale ona dziw­na" - pomyślał.
Nies­te­ty nie wie­dział, że w tym mo­men­cie nie jest sobą... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 31 lipca 2016, 00:54

- A Ty, Tyg­ry­sie? Masz już pre­zent dla Kłapou­szka?
- Oczy­wiście! - roz­pro­mienił się Tygrys.
- Pos­ta­nowiłem od­wie­dzić go i świątecznie wyb­ry­kać. Wy­daje mi się, że on bar­dzo te­go pot­rze­buje, Krzy­siu. :) 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 15 lipca 2016, 18:16

Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 czerwca 2016, 16:55

Doświadczenie?
Wy­kuwa­nie cier­pienia na ko­wad­le życia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2016, 22:04

Być po­nad­to co nas bo­li
Co ośmie­sza tyl­ko nas
Wy­pić z wro­giem beczkę so­li
Dob­ry Pa­nie pozwól nam... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 29 kwietnia 2016, 12:11

Ptaki

Niema­terial­na rzecz jest sen­sem istnienia,
Miłość - nie do powiedzenia...
Życie niczym jak słonina,
Ni­by słone,
Wzma­ga pragnienie,
A wy­pełnia brzuch,
Sy­ci drozdy,
Ba­wi wrony,
Ja­ki świat ten,
Kolorowy... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 kwietnia 2016, 19:39

Chluby_kwiat_mowi_Drumphe

Odtwórz Skromna, cicha, wesoła ale tylko w masce. :) Jestem taka jak bohaterka moich utworów - Drumphe. Skąd to imię zapytacie? Kiedyś przyśniła mi się pewna kobieta na którą wołałam "Rumphe" (czyt. Rampi), a "D" dodałam od siebie. ;) Pasjonuję się też muzyką klasyczną, szczególnie Antonio Vivaldi. ;-D Najlepsza muzyka to ta najstarsza. "Cztery pory roku" rozwijają mnie, inspirują i za każdym razem gdy ich słucham czuję się lekko, jednocześnie czując głębokość tego utworu. Polecam każdemu takie doświadczenie.

Zeszyty
  • Mądre – Bar­dzo mądre

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chluby_kwiat_mowi_Drumphe

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 lipca 2016, 16:31Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Ale ona dziw­na - [...]

31 lipca 2016, 15:15Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Ale ona dziw­na - [...]

31 lipca 2016, 00:59Chluby_kwiat_mowi_Drumphe sko­men­to­wał tek­st Ślady wspom­nień

16 lipca 2016, 12:21Indygoo sko­men­to­wał tek­st - A Ty, Tyg­ry­sie? [...]

15 lipca 2016, 20:25PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st - A Ty, Tyg­ry­sie? [...]

15 lipca 2016, 18:30Chluby_kwiat_mowi_Drumphe sko­men­to­wał tek­st - A Ty, Tyg­ry­sie? [...]

15 lipca 2016, 18:23Chluby_kwiat_mowi_Drumphe sko­men­to­wał tek­st Jak mam ufać ko­mukol­wiek, [...]

13 kwietnia 2016, 19:52Chluby_kwiat_mowi_Drumphe sko­men­to­wał tek­st ****

3 kwietnia 2016, 18:44Pozaziemski sko­men­to­wał tek­st Jestem Drup­mphe

3 kwietnia 2016, 17:58Chluby_kwiat_mowi_Drumphe sko­men­to­wał tek­st Dlaczego o To­bie chcę [...]